BIP Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Podstawa i status prawny

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ została ustanowiona przez założycieli Joannę Janaszek, Zuzannę Janaszek-Maciaszek i Olgę Janaszek-Serafin.

Fundacja działa na podstawie:

- Aktu Ustanowienia Fundacji sporządzonego w dniu 26 listopada 2003 r. Repetytorium A 12 325/2003

- Statutu Fundacji z dnia 15 maja 2020 r.

- przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach  (Dz.U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami)

- przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873)

 

Aktualny KRS do pobrania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości

Statut Fundacji

Podmiot udostępniający informacje: BIP Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ Data stworzenia : 2017-01-23 10:47 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-01-23 10:47 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-17 11:18 Osoba modyfikująca : Administrator