BIP Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Majątek

Realizację celów Fundacji zapewniają fundusz założycielski oraz fundusze i środki rzeczowe  i finansowe  pochodzące z:

  1. Środków finansowych pochodzących od jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego
  2. Darowizn, spadków przyjętych z dobrodziejstwem inwentarza, zapisów i nawiązek sądowych
  3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
  4. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego
  5. Dochodów z odpłatnej działalności  Fundacji
  6. Dotacji i subwencji osób fizycznych i prawnych krajowych i zagranicznych

Majątek Fundacji jest przedstawiony w sprawozdaniach finansowych za poszczególne lata. 

Podmiot udostępniający informacje: BIP Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ Data stworzenia : 2017-01-23 10:48 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-01-23 10:48 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2017-02-01 20:44 Osoba modyfikująca : Administrator