BIP Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Historia zmian

 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe Z/3/2021 Usługa wyżywienia w ramach Projektu Dom samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ INFO o wyborze" zmieniono dnia: 2021-06-14 14:33 przez: Małgorzata Dębowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe Z/4/2021 Usługa noclegu i wyżywienia w ramach Projektu Arteterapia drogą do twórczej integracji VI współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych+Info o wyborze " zmieniono dnia: 2021-06-14 09:19 przez: Małgorzata Dębowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe Z/4/2021 Usługa noclegu i wyżywienia w ramach Projektu Arteterapia drogą do twórczej integracji VI współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" stworzono dnia: 2021-05-31 09:09 przez: Małgorzata Dębowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe Z/3/2021 Usługa wyżywienia w ramach Projektu Dom samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" stworzono dnia: 2021-05-27 15:46 przez: Małgorzata Dębowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe Z/2/2021 Usługa transportu osób w ramach Projektu Dom samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+info o wyborze" zmieniono dnia: 2021-05-21 12:12 przez: Małgorzata Dębowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe Z/2/2021 Usługa transportu osób w ramach Projektu Dom samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego." stworzono dnia: 2021-05-05 14:30 przez: Małgorzata Dębowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe nr Z/3/2020 Usługa noclegu i wyżywienia w ramach Projektu ABC - samodzielności dla osób z niepełnosprawnościa w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + INFORMACJA O WYBORZE" zmieniono dnia: 2021-02-10 12:51 przez: Małgorzata Dębowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe Z/4/2020 Usługa nocleu i wyżywienia w ramach Projektu ABC -samodzielnosci dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + INFORMACJA O WYBORZE" zmieniono dnia: 2021-02-10 12:47 przez: Małgorzata Dębowska
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE z 13.01.2021r. na przeprowadzenie audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanym dalej „PFRON” + inf o zmianie w Opisie zamówienia+info o wyborze" zmieniono dnia: 2021-02-04 12:07 przez: Małgorzata Dębowska
 • Strona : "Podstawa i status prawny" zmieniono dnia: 2021-01-17 11:18 przez: Administrator
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE z 13.01.2021r. na przeprowadzenie audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanym dalej „PFRON” + informacja o zmianie w Opiesie zamówienia" zmieniono dnia: 2021-01-14 12:56 przez: Małgorzata Dębowska
 • Strona : "Sprawozdania" zmieniono dnia: 2021-01-14 12:37 przez: Administrator
 • Strona : "Sprawozdania" zmieniono dnia: 2021-01-14 12:36 przez: Administrator
 • Artykuł : "ZAPYTANIE OFERTOWE z 13.01.2021r. na przeprowadzenie audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie AL. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON” " stworzono dnia: 2021-01-13 14:16 przez: Małgorzata Dębowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe nr Z/3/2020 Usługa noclegu i wyżywienia w ramach Projektu ABC - samodzielności dla osób z niepełnosprawnościa w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" zmieniono dnia: 2021-01-05 14:46 przez: Małgorzata Dębowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe Z/4/2020 Usługa nocleu i wyżywienia w ramach Projektu ABC -samodzielnosci dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego " zmieniono dnia: 2021-01-04 12:31 przez: Małgorzata Dębowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe Z/4/2020 Usługa nocleu i wyżywienia w ramach Projektu ABC -samodzielnosci dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego " zmieniono dnia: 2020-12-30 10:48 przez: Małgorzata Dębowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe Z/4/2020 Usługa nocleu i wyżywienia w ramach Projektu ABC -samodzielnosci dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego " stworzono dnia: 2020-12-30 10:48 przez: Małgorzata Dębowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe nr Z/3/2020 Usługa noclegu i wyżywienia w ramach Projektu ABC - samodzielności dla osób z niepełnosprawnościa w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" zmieniono dnia: 2020-12-30 10:24 przez: Małgorzata Dębowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe nr Z/3/2020 Usługa noclegu i wyżywienia w ramach Projektu ABC - samodzielności dla osób z niepełnosprawnościa w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" zmieniono dnia: 2020-12-30 10:20 przez: Małgorzata Dębowska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe nr Z/3/2020 Usługa noclegu i wyżywienia w ramach Projektu ABC - samodzielności dla osób z niepełnosprawnościa w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" stworzono dnia: 2020-12-30 10:09 przez: Małgorzata Dębowska
 • Artykuł : "Wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoleniowo-wypoczynkowego na budynek opieki i rehabilitacji wraz z przebudową, nadbudową i rozbudową w miejscowości Wąsosze" zmieniono dnia: 2020-12-08 13:53 przez: Administrator
 • Strona : "Podstawa i status prawny" zmieniono dnia: 2020-12-03 10:15 przez: Małgorzata Dębowska
 • Strona : "Podstawa i status prawny" zmieniono dnia: 2020-12-03 10:14 przez: Małgorzata Dębowska
 • Artykuł : "Wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoleniowo-wypoczynkowego na budynek opieki i rehabilitacji wraz z przebudową, nadbudową i rozbudową w miejscowości Wąsosze" zmieniono dnia: 2020-09-08 15:32 przez: Administrator
 • Artykuł : "Wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoleniowo-wypoczynkowego na budynek opieki i rehabilitacji wraz z przebudową, nadbudową i rozbudową w miejscowości Wąsosze" zmieniono dnia: 2020-07-29 15:59 przez: Administrator
 • Artykuł : "Wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoleniowo-wypoczynkowego na budynek opieki i rehabilitacji wraz z przebudową, nadbudową i rozbudową w miejscowości Wąsosze" zmieniono dnia: 2020-07-22 16:19 przez: Administrator
 • Artykuł : "Wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoleniowo-wypoczynkowego na budynek opieki i rehabilitacji wraz z przebudową, nadbudową i rozbudową w miejscowości Wąsosze" zmieniono dnia: 2020-07-17 14:49 przez: Magda Bebel
 • Artykuł : "Wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoleniowo-wypoczynkowego na budynek opieki i rehabilitacji wraz z przebudową, nadbudową i rozbudową w miejscowości Wąsosze" zmieniono dnia: 2020-07-10 13:28 przez: Magda Bebel
 • Artykuł : "Wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoleniowo-wypoczynkowego na budynek opieki i rehabilitacji wraz z przebudową, nadbudową i rozbudową w miejscowości Wąsosze" zmieniono dnia: 2020-07-09 10:34 przez: Magda Bebel
Podmiot udostępniający informacje: BIP Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ Data stworzenia : 2017-01-23 10:18 Autor : Data publikacji : 2017-01-23 10:18 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2017-01-23 10:47 Osoba modyfikująca :